- Tanulásmódszertan -

A tanulásmódszertan feladata olyan tanulási módszerek megtanítása, amelyek hozzásegítik a tanulót az eredményes tanuláshoz. Ezen technikák bármely tantárgyhoz felhasználhatóak. A módszer segítséget nyújt a különböző tanulási részképességek, készségek és attitűdök fejlesztéséhez, melyek a figyelem, az olvasás, a beszéd, az emlékezet és a gondolkodás. 

Ezen felül fontos a tanulók ösztönzése, hiszen a tanulással kapcsolatos problémákkal szembe kell nézniük és ezekre megoldást keresni annak érdekében, hogy pozitív viszonyt alakíthassanak ki feladataikkal, és képessé váljanak a mindennapjaikba beépíteni. A napi rutin és szokásrendszer kialakítása, a megfelelő külső tényezők létrejötte mind fontos szerepet játszanak a tanulás feltételeinek kialakításában. 

A módszertani órákon foglalkozunk:
  • az iskolai környezettel, érzésekkel, a tanárokhoz és barátokhoz fűződő kapcsolatokkal,
  • a tanulási szokásokkal, annak belső és külső feltételeivel,
  • a motivációval,
  • a tanulástervezéssel,
  • a beszédműveléssel,
  • és különböző tanulási stratégiákkal.
Óratípusok:
  • Egyéni online tanulásmódszertan 4-8. osztályig.
  • Csoportos, online tanulásmódszertan februári indulással, májusi befejezéssel 5-6., valamint 7-8. osztályosoknak.