- Pedagógiai tanácsadás -

A pedagógiai tanácsadás egy célorientált problémamegoldó tevékenység, mely során a pedagógus személyes kapcsolaton keresztül nyújt támogatást az érintett szülőnek és gyermeknek. A tanácsadás mindig problémacentrikus, vagy egy abból kiinduló lélektani munkahelyzet, mely létrejöttéhez szükség van az alábbi három tényezőre:

  • a szülő/gyermek felismeri problémáját,
  • azt próbálkozással nem sikerül megoldani és 
  • belátják, hogy a megoldáshoz szakemberre van szükség, mely úton el is indulnak. 

A közös munka végkimenetele három nagy kategóriába sorolható:

  • a tanácsadás segítségével az aktuális életproblémára megoldás születik,
  • a segítő pedagógussal olyan új készségeket alapoznak meg és stratégiákat tanulnak, melyek segítségével a későbbiekben felmerülő hasonló problémák eredményesen kezelhetők,
  • a tanácsadás által olyan személyes energiák stimulálódnak, amely segítséget nyújt a tanulási megrekedtség átlépésében, a hatékonyabb társas együttműködésben és a jobb szociális beilleszkedésben.

Pedagógiai tanácsadás menete:

Első szakasz: kapcsolatfelvétel, problémafeltárás
Második szakasz: alternatív megoldások kidolgozása

Lépései:
  • tisztázás: a tanácskérő személyes tulajdonságainak feltárása
  • információgyűjtés: a tanácskérő személyiségéhez illeszkedő, a problémamegoldás szempontjából fontos információk beemelése a tanácsadási folyamatba
  • mérlegelés: a lehetséges megoldások összevetése

Harmadik szakasz: döntés, és cselekvési terv kidologzás
Negyedik szakasz: a megoldás megvalósításának nyomonkövetése